Return to HYAA Home Page 
Calendar (Day View)
Calendar
     day           week           GoTo Date     
 
     View Previous Day   View Next Day   12/8/2018 Saturday Location:     
  HS New Indian Hill Indian Hill-A Indian Hill-B Indian Hill-Old Satz Village New Village New-A Village New-B Village Old  
8:00 am

8:00 am
8:15 am

8:15 am
8:30 am

8:30 am
8:45 am

8:45 am
9:00 am


Girls 3/4:
Ng v. Siek

Girls 3/4:
Reardon v. Flaherty

Boys 4:
Olsen v. BronowichClinic:
McDevitt v. Buchan

Clinic:
Bodnar v. O'Connor

Boys 56:
Nikolis v. Anshelewitz
9:00 am
9:15 am9:15 am
9:30 am9:30 am
9:45 am9:45 am
10:00 am


Girls 3/4:
Flanigan v. Ishak

Boys 2:
Woodward v. Dimare

Boys 4:
Hayes v. BavaroClinic:
Serrano v. Zarraga

Clinic:
Bogan v. Flaherty

Boys 56:
Wassef v. Reddy
10:00 am
10:15 am10:15 am
10:30 am10:30 am
10:45 am10:45 am
11:00 am

Boys 56:
Lavell v. HynesBoys 4:
Enrico v. FosterGirls 1/2:
Zammitt v. Mahalik

Girls 1/2:
Perotti v. Klinefelter

Girls 5/6:
Mcaulay v. Kline
11:00 am
11:15 am
11:15 am
11:30 am
11:30 am
11:45 am
11:45 am
12:00 pm

Boys 56:
Bodnar v. GoodmanBoys 3:
Tomba v. MurphyGirls 1/2:
Foster v. Rebimbas

Boys 1:
Xenakis v. Buchan

Girls 5/6:
Ishak v. Hynes
12:00 pm
12:15 pm
12:15 pm
12:30 pm
12:30 pm
12:45 pm
12:45 pm
1:00 pm

Boys 56:
Hafer v. ManderBoys 3:
Schmitt v. Messenkopf

Boys 78:
Kennedy v. Yasnowski


Boys 1:
Hayes v. Bodnar

Boys 1:
Berardino v. Mann

1:00 pm
1:15 pm
1:15 pm
1:30 pm
1:30 pm
1:45 pm
1:45 pm
2:00 pm

Boys 56:
Murphy v. GuardavaccaroBoys 3:
Impreveduto v. Guardavaccaro

Boys 78:
Reddy v. Hynes


Boys 2:
Haack v. Costello

Boys 2:
Beland v. Quigley

2:00 pm
2:15 pm
2:15 pm
2:30 pm
2:30 pm
2:45 pm
2:45 pm
3:00 pm

Boys 78:
Harrison v. RomanoBoys 56:
Serini v. Spicer

Boys 78:
Siebel v. Cieplensky

Girls 7-10:
Team2 v. Team13:00 pm
3:15 pm

3:15 pm
3:30 pm

3:30 pm
3:45 pm

3:45 pm
4:00 pm

Boys 78:
Baker v. Buontempo
4:00 pm
4:15 pm
4:15 pm
4:30 pm
4:30 pm
4:45 pm
4:45 pm
5:00 pm

5:00 pm
5:15 pm

5:15 pm
5:30 pm

5:30 pm
5:45 pm

5:45 pm
6:00 pm

6:00 pm
6:15 pm

6:15 pm
6:30 pm

6:30 pm
6:45 pm

6:45 pm
7:00 pm

7:00 pm
7:15 pm

7:15 pm
7:30 pm

7:30 pm
7:45 pm

7:45 pm
8:00 pm

8:00 pm
8:15 pm

8:15 pm
8:30 pm

8:30 pm
8:45 pm

8:45 pm
9:00 pm

9:00 pm
9:15 pm

9:15 pm
9:30 pm

9:30 pm
9:45 pm

9:45 pm