Return to HYAA Home Page 
Calendar (Day View)
Calendar
     day           week           GoTo Date     
 
     View Previous Day   View Next Day   2/18/2017 Saturday Location:     
  HS New Indian Hill Indian Hill-A Indian Hill-B Indian Hill-Old Satz Village New Village New-A Village New-B Village Old  
8:00 am

8:00 am
8:15 am

8:15 am
8:30 am

8:30 am
8:45 am

8:45 am
9:00 am


Girls 3/4:
Reardon v. Flaherty

Girls 3/4:
Cheng v. Granata

Boys 4:
Anshelewitz v. GordonClinic:
Perrotti v. Lavin

Clinic:
Betz v. Impreveduto

Girls 5/6:
Todd v. Campanella
9:00 am
9:15 am9:15 am
9:30 am9:30 am
9:45 am9:45 am
10:00 am


Girls 3/4:
Hynes v. Kennedy

Boys 1:
Trimble v. Leal-Gambino

Boys 4:
Serini v. CritchleyClinic:
Haack v. Dimare

Clinic:
Fletcher v. Foster

Girls 5/6:
Deccico v. Pavlik
10:00 am
10:15 am10:15 am
10:30 am10:30 am
10:45 am10:45 am
11:00 am

Boys 5/6:
Baker v. YasnowskiBoys 4:
Hynes v. RomanoBoys 2:
Vanderham v. Schmitt

Boys 2:
Enrico v. Gordon

Girls 5/6:
Lagua v. Hinds
11:00 am
11:15 am
11:15 am
11:30 am
11:30 am
11:45 am
11:45 am
12:00 pm

Boys 5/6:
Harrison v. GordonBoys 4:
Reddy v. JacksonGirls 1/2:
Zarraga v. Zammitt

Girls 1/2:
Aquilino v. Ng

Boys 5/6:
Kennedy v. Cieplensky
12:00 pm
12:15 pm
12:15 pm
12:30 pm
12:30 pm
12:45 pm
12:45 pm
1:00 pm

Boys 5/6:
Buontempo v. PolivkaBoys 3:
Murphy v. Wassef

Boys 7/8:
Zolek v. Brown


Girls 1/2:
McDevitt v. Cheng

Girls 1/2:
Granata v. Lasalandra

Boys 5/6:
Goodman v. Hynes
1:00 pm
1:15 pm1:15 pm
1:30 pm1:30 pm
1:45 pm1:45 pm
2:00 pm

Boys 7/8:
Anshelewitz v. DeCiccoBoys 3:
Zammitt v. Mander

Boys 7/8:
Diblasi v. Todd


Boys 1:
Carabaty v. Messenkopf

Boys 1:
Murphy v. O'Connor

Boys 5/6:
Wong v. Brown
2:00 pm
2:15 pm2:15 pm
2:30 pm2:30 pm
2:45 pm2:45 pm
3:00 pm

Girls 7-10:
Zhou v. BriamonteBoys 3:
Trimble v. Spicer

Boys 7/8:
Lupo v. Polivka


Boys 2:
Hancock v. Dormer

Boys 2:
Berardi v. Marino

Girls 7-10:
Julian v. Vasilakos/Engle
3:00 pm
3:15 pm3:15 pm
3:30 pm3:30 pm
3:45 pm3:45 pm
4:00 pm

Boys 7/8:
Shallcross v. Loucopoulos
4:00 pm
4:15 pm
4:15 pm
4:30 pm
4:30 pm
4:45 pm
4:45 pm
5:00 pm

5:00 pm
5:15 pm

5:15 pm
5:30 pm

5:30 pm
5:45 pm

5:45 pm
6:00 pm

6:00 pm
6:15 pm

6:15 pm
6:30 pm

6:30 pm
6:45 pm

6:45 pm
7:00 pm

7:00 pm
7:15 pm

7:15 pm
7:30 pm

7:30 pm
7:45 pm

7:45 pm
8:00 pm

8:00 pm
8:15 pm

8:15 pm
8:30 pm

8:30 pm
8:45 pm

8:45 pm
9:00 pm

9:00 pm
9:15 pm

9:15 pm
9:30 pm

9:30 pm
9:45 pm

9:45 pm