Return to HYAA Home Page 
Calendar (Day View)
Calendar
     day           week           GoTo Date     
 
     View Previous Day   View Next Day   12/15/2018 Saturday Location:     
  HS New Indian Hill Indian Hill-A Indian Hill-B Indian Hill-Old Satz Village New Village New-A Village New-B Village Old  
8:00 am

8:00 am
8:15 am

8:15 am
8:30 am

8:30 am
8:45 am

8:45 am
9:00 am


Girls 3/4:
Flanigan v. Zarraga

Girls 3/4:
Siek v. Ishak

Boys 4:
Olsen v. BavaroClinic:
O'Connor v. Flaherty

Clinic:
Buchan v. Serrano

Boys 56:
Mander v. Murphy
9:00 am
9:15 am9:15 am
9:30 am9:30 am
9:45 am9:45 am
10:00 am


Girls 3/4:
Ng v. Reardon

Boys 2:
Haack v. Woodward

Boys 4:
Bronowich v. HayesClinic:
Zarraga v. Bodnar

Clinic:
McDevitt v. Bogan

Boys 56:
Anshelewitz v. Reddy
10:00 am
10:15 am10:15 am
10:30 am10:30 am
10:45 am10:45 am
11:00 am

Boys 56:
Nikolis v. LavellBoys 4:
Foster v. EnricoGirls 1/2:
Perotti v. Zammitt

Girls 1/2:
Rebimbas v. Mahalik

Girls 5/6:
Mcaulay v. Kline
11:00 am
11:15 am
11:15 am
11:30 am
11:30 am
11:45 am
11:45 am
12:00 pm

Boys 56:
Hafer v. SpicerBoys 3:
Messenkopf v. GuardavaccaroGirls 1/2:
Klinefelter v. Foster

Boys 1:
Hayes v. Xenakis

Girls 5/6:
Hynes v. Ishak
12:00 pm
12:15 pm
12:15 pm
12:30 pm
12:30 pm
12:45 pm
12:45 pm
1:00 pm

Boys 56:
Wassef v. GuardavaccaroBoys 3:
Impreveduto v. Tomba

Boys 78:
Buontempo v. Yasnowski


Boys 1:
Mann v. Buchan

Boys 1:
Bodnar v. Berardino

Boys 56:
Goodman v. Jackson
1:00 pm
1:15 pm1:15 pm
1:30 pm1:30 pm
1:45 pm1:45 pm
2:00 pm

Boys 56:
Serini v. HynesBoys 3:
Schmitt v. Murphy

Boys 78:
Cieplensky v. Baker


Boys 2:
Quigley v. Dimare

Boys 2:
Costello v. Beland

2:00 pm
2:15 pm
2:15 pm
2:30 pm
2:30 pm
2:45 pm
2:45 pm
3:00 pm

Boys 78:
Siebel v. Harrison
Boys 78:
Hynes v. Romano

Girls 7-10:
Team1 v. Team23:00 pm
3:15 pm


3:15 pm
3:30 pm


3:30 pm
3:45 pm


3:45 pm
4:00 pm

Boys 78:
Reddy v. Kennedy
4:00 pm
4:15 pm
4:15 pm
4:30 pm
4:30 pm
4:45 pm
4:45 pm
5:00 pm

5:00 pm
5:15 pm

5:15 pm
5:30 pm

5:30 pm
5:45 pm

5:45 pm
6:00 pm

6:00 pm
6:15 pm

6:15 pm
6:30 pm

6:30 pm
6:45 pm

6:45 pm
7:00 pm

7:00 pm
7:15 pm

7:15 pm
7:30 pm

7:30 pm
7:45 pm

7:45 pm
8:00 pm

8:00 pm
8:15 pm

8:15 pm
8:30 pm

8:30 pm
8:45 pm

8:45 pm
9:00 pm

9:00 pm
9:15 pm

9:15 pm
9:30 pm

9:30 pm
9:45 pm

9:45 pm